menu-iconKaidee logo
chat
150ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

หนังสือกฎหมาย พระราชบัญญัติล้มละลาย รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)

  ขาย|มือสอง
  • ประเภทหนังสืออื่นๆ
   ความรู้ทั่วไป
  รายละเอียดสินค้า

  พระราชบัญญัติล้มละลายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย ข้อกำหนดคดีล้มละลาย ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย การขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา ข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน New Version 1.56

  นำเสนอพระราชบัญญัติล้มละลาย ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย ข้อกำหนดคดีล้มละลาย ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย การขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา ข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ข้อบังคับสภาวิชาชีพ เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ภายในเล่มอธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือทางการศึกษา การค้นคว้า การอ้างอิง และการปฏิบัติงาน

  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
  - หมวด 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
  - หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
  - หมวด 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
  - หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
  ฯลฯ

  กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545
  - หมวด 1 บททั่วไป
  - หมวด 2 คณะกรรมการ
  - หมวด 3 การจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน
  - หมวด 4 การสิ้นสุดทางทะเบียนของผู้ทำแผนหรือบริหารแผน
  ฯลฯ

  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
  - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
  - ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549
  - ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2547

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด23 ก.พ. 2564 13:12 น.
  • ลงขายเมื่อ24 ม.ค. 2564 11:45 น.
  • ตำแหน่งเมืองชลบุรี ชลบุรี
  • หมายเลขประกาศ360466598
  เป็นสมาชิกมาแล้ว6 ปี 1 เดือน 11 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  หนังสืออื่นๆ อื่นๆ

  หนังสืออื่นๆ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ อาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๗ รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา (ส่งฟรี)
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ อาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๗ รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา (ส่งฟรี)
  ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  ฿330
  หนังสืออื่นๆ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2546)
  หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2546)
  บางแค กรุงเทพมหานคร
  ฿310
  หนังสืออื่นๆ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ถึง๖ อาญา โดยพิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา (ส่งฟรี)
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ถึง๖ อาญา โดยพิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา (ส่งฟรี)
  ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  ฿280
  หนังสืออื่นๆ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยพิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา (ส่งฟรี)
  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยพิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา (ส่งฟรี)
  ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  ฿250
  หนังสืออื่นๆ หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และอาญา
  หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และอาญา
  ธัญบุรี ปทุมธานี
  ฿250
  หนังสืออื่นๆ ความรู้ทั่วไป หนังสือ คดีทางการแพทย์เล่ม 1-2 (ปกแข็ง) โดย ขวัญชัย โชติพันธุ์
  หนังสือ คดีทางการแพทย์เล่ม 1-2 (ปกแข็ง) โดย ขวัญชัย โชติพันธุ์
  เมืองชลบุรี ชลบุรี
  ฿700
  กดดู หนังสืออื่นๆ ทั้งหมด