menu-iconKaidee logo
chat
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น
1 / 35

ขายง่าย กำไร 2 เท่า ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น

฿ 1,299ลงขายโดย Nawin Worawak
คุณสมบัติเด่น
ประเภทธุรกิจร้านขนม
รายละเอียดสินค้า
ขายอะไรดี กำไร 100% จะดีมั้ยถ้าได้ขายของที่มีแต่คนตามหา อยากทาน อร่อย จัดการง่าย แค่นึ่ง และใส่กล่องขายกำไร 100% .วันนี้ ร้านขนมเทียนแก้ว แม่จำรัส .ขนมเทียนแก้ว แป้งนุ่น ไส้ละมุน หอมหวาน สูตรลับ 70 ปี ของดี ขึ้นชื่อ จังหวัด ขอนแก่น.เปิดโอกาส ช่วยเหลือผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการอยากเริ่มต้นขายของ หารายได้ แล้วกำไรดี.เปิดรับตัวแทน ขาย ขนมเทียนแก้ว แม่จำรัสขายง่าย คนหาทานยาก กำไร 100% .การจัดการง่าย แค่นึ่ง และใส่กล่อง ไม่เสียเวลาเมื่อเป็นของนึ่ง การทำความสะอาดครัวก็ง่ายเป็นอาหารร้อน ปลอดภัย ลงทุน 5,000 ขายได้ 10,000 กำไร 2 เท่า คุ้มค่า ได้เงินเร็วมีเจ้าของร้าน ประสบการณ์ตรง ปรึกษาได้ตลอดปรึกษาเรื่องการตลาดออน .ขนมเทียนแก้ว แม่จำรัส ทำสดใหม่ทุกวันไม่ใส่สารกันเสีย แป้งใส่ นุ่มละมุน ละลายในปาก สูตรลับ จากแม่จำรัส ทำมานานกว่า 70"data-no-event>กดเพื่อดู Line: xxxxx ปี ไส้แน่น เครื่องเยอะ ---------------เริ่มเร็ว ได้เงินทันที ขายง่าย คนตามหาทานเริ่มต้น ที่ 1,299.-มีกล่องและสติ๊กเกอร์พร้อมให้ ได้ ขนมเทียน 10kgถุง Kg ละ 65 ชิ้น แน่นๆ-----ตัวอย่างการขาย สมมุติลงทุน 1,299 .-ได้ ขนมเทียนแก้ว 10 kg ถุงละ 65 ชิ้น เราจะได้ ขนมเทียนทั้งหมด 650 ชิ้นนำมาขาย ชิ้นละ 4 บาท ราคาขายปลีก และนำมาบรรจุใส่กล่อง กล่องละ 10 ชิ้น เราจะขายได้ ทั้งหมด 65 กล่อง เราจะขายได้เงินทั้งหมด65 กล่อง x 40 บาท = 2620.- คิดเป็น ขายกีคน สมมุติขาย 1 สัปดาห์ 7 วัน65 กล่อง /7 วัน = ขายวันละ 9-10กล่อง สรุปยอดลงทุน 1,299.- ขายได้ 2,620.-กำไร เกิน 100%-------ถ้าเราขายแบบนี้ทุกสัปดาห์ 1 เดือน 1 เดือนมี 4 สัปดาห์ 2,620 บาท x 4 สัปดาห์ = 10,480 บาท ต่อเดือน ขายได้หลักหมื่น กำไร 2 เท่า จากการขายขนมเทียนแก้ว ง่ายๆ วันละ 10 คน---------สำหรับใครอยากมีรายได้แบบนี้ เข้ามาหาเรา มีเงินกลับไปทุกคนเราขายเอง สอนเอง จากประสบการณ์จริง ตัวอย่างการขายในเพจที่เราขายอยู่ คนสนใจ หลายร้อยคนกดคลิ๊ก >> https://bit.ly/3f3oG7dรีวิวจาก จัดส่งลูกค้าจริง ดูใต้คอมเม้นได้เลยจัดส่งสินค้าตามคิว เราทำสดใหม่ให้ทุกคนเพื่อให้ได้ขายสินค้าที่ดี และ อร่อยที่สุดสนใจ ขายขนมเทียนแก้ว แม่จำรัสขายง่าย กำไรดี ดูแลตลอด inbox มาที่เฟสบุ๊คส่วนตัวได้เลยครับ หรือ โทร กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx725 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx245 ขายง่าย กำไรดี ส่งต่อความเป็นไทยขนมไทยของดี หาทานยากซื้อแล้ว ซื้อซ้ำ ต้อง ขนมเทียนแก้ว แม่จำรัสอ่านเพิ่มเติม
 • สภาพสินค้าไม่มีเงื่อนไข
 • ลงขายเมื่อ11 พ.ค. 2564 03:14 น.
 • ตำแหน่งประกาศลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 • หมายเลขประกาศ361844960
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
HOT
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก ฟูจิคาเฟ่
สาทร กรุงเทพมหานคร
฿ 28,888
HOT
บริษัท Unilever เปิดเมกะโปรเจคดิจิตอลแพลตฟอร์ม GLOBAL DROP SHIP ขยายกว่า 60 ประเทศ WorkFromHome สร้างรายได้หลักล้าน พลิกวิกฤตโควิด
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿ 350
HOT
ดีลเลอร์​ค้าส่งรายใหญ่ติดบริษัท​
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
฿ 24,990
ลูกตาลลอยแก้ว คุณภาพดีเยื่ยม เนื้ออ่อน ปริมาณแน่นเต็มแก้ว ขายปลีก:ส่ง เหมาะสมกับคนที่กำลังหาอาชีพ นำไปต่อยอดได้เลย (เรามีราคาส่งให้ครับ.)
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 25
ปังปัง85 ขนมปังใส้ทะลัก ขายส่ง-ปลีกทั่วประเทศ
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 59
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ อัตโนมัติ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ ชงสด เสิร์ฟร้อนทุกแก้ว
บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿ 55,000
ขายแฟนเพจราคาถูก เอาไปขายของได้
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿ 200
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ ตู้กาแฟอัตโนมัติ
บางนา กรุงเทพมหานคร
฿ 34,500
ธุรกิจเปิดร้านสังฆภัณฑ์
คันนายาว กรุงเทพมหานคร
฿ 150,000
แฟรนไซส์ โกปัง กาแฟนมสด
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿ 49,000
สูตรบิงชู ชาเย็น รสชาเย็นแบบไทยๆ
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
฿ 2,300
bingsu สูตรบิงซูรสชาเย็น ชาไทย
สายไหม กรุงเทพมหานคร
฿ 2,300
บิงชู สูตรชาเขียว รสเหมือนไอสกรีมชาเขียวญุี่ปุ่น
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 2,300
สูตรบิงชู รสมอคค่า
สายไหม กรุงเทพมหานคร
฿ 2,500
สูตรบิงชู รสสตอเบอร์รี่ รสเหมือนไอศกรีม
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
฿ 4,000
สูตรน้ำแข็งบิงชู8สูตร ง่ายๆไม่ต้องมาเรียน
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
฿ 2,300
จำหน่าย เมล็ดกาแฟบลูคอฟฟี่ เมล็ดกาแฟพรี่เมี่ยมคอฟฟี่ เมล็ดกาแฟไทยคอฟฟี่ เมล็ดกาแฟของเราใหม่ สด ทุกวัน ทัังปลีก และราคาส่ง พร้อมส่ง
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿ 220
ตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿ 57,600
ขายสูตรอาหาร ปลาช่อนลอดถ้ำ ออกรายการ ครัวคุณต๋อย มาแล้ว
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 30,000
ตู้กาแฟหยอดเหรียญรับประกัน 4 ปี
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
฿ 29,000
ขายน้ำส้มและน้ำตาลสดแท้100 ราคาถูกๆ ส่ง-ปลีก
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 20
ขายส่ง-ปลีก น้ำเลมอนผสมกระชายน้ำผึ้งแท้(ต้านโควิด)
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 45
Fuji Minimart ฟูจิมินิมาร์ท แฟรนไชส์ร้านมินิมาร์ทชุมชน ในชื่อร้านของคุณเอง
สาทร กรุงเทพมหานคร
฿ 59,000
มันม่วงอบกรอบ
คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿ 20
เค้กวุ้นแฟนซี
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿ 40
ตู้น้ำมันราคาถูกมาตรฐานราคา 38000บาท
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
฿ 38,000
แฟรนไชส์ตู้กาแฟกัญชาสมุนไพรหยอดเหรียญอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ราคา 20 บาท
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
฿ 60,000
แฟรนไชส์
บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿ 80,000
เครื่องซีลฝาแก้วน้ำพลาสติก ระบบดิจิตอล นับแก้วไ้ด้ รุ่น ZF-07
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 8,800
ไก่ทอดเสียบไม้ ขายส่ง ไม้ละ 5.7 บาท
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿ 5
ขาย เเฟรน์ไซ ไก่ย่าง 5บาท
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿ 5
เปิดกลยุทธ์ลงทุน “ยุคดิจิทัล” แบบไหน รวยไว กำไรดีที่สุด
สาทร กรุงเทพมหานคร
฿ 9,900
ธุรกิจแฟรนไชส์ตู้กาแฟหยอดเหรียญ,ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชายาและอาหารเครื่องดื่ม
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
฿ 57,600
เครื่องชงกาแฟ La Nuova Era : Altea Wood Compact 2 Gr. พร้อมส่งนะเจ้าค่ะ🚘ไม่ต้องรอจ้าเราพร้อมส่งให้ฟรีไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เราส่งจริง ส่งไว
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿ 149,000
ขายสูตร ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ลูกชิ้นปลาเยาวราช สูตร ร้านแซ่บ ซอย 2
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿ 39,999
ขายสิทธ์เฟรนไชส์ชาพะยอมต้นตำรับ
บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿ 35,000
เครื่องกาแฟหยอดเหรียญ
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿ 57,600
แฟรนไชส์ Fuji Express ร้านไปรษณีย์เอกชน รับ-ส่ง พัสดุ + จุดชำระบิลครบวงจร เติม โอน จ่าย ถอน ใกล้บ้านคุณ เปิดรับแฟรนไชส์ 1ชุมชนต่อ1แฟรนไชส์
สาทร กรุงเทพมหานคร
฿ 18,888
จำหน่าย เครื่องชงกาแฟรุ่นBreville BES87 นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย มีเครื่องพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งจริง‼️ ส่งไว ได้สินค้าแน่นอน
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿ 33,900
จำหน่าย เครื่องชงกาแฟรุ่นBreville BES87 นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย มีเครื่องพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ สีขาวเหลือ1เครื่องสุดท้าย
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿ 33,900
ขายเพจ สามารถเอาไปขายของได้
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿ 520
ขายเครื่องซีลเเก้วอัตโนมัติ สภาพดี
บางแค กรุงเทพมหานคร
฿ 9,000
เครื่องซีนแก้ว นับแก้วได้
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 10,000
เมล็ดกาแฟสด อราบิก้าแท้ จากดอยช้าง
คันนายาว กรุงเทพมหานคร
฿ 590
เปิดจอง เครื่องชงกาแฟ LA NUOVA Cuadrona (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ถ้าไม่อยากพลาดขอแนะนำให้จองไว้นะเจ้าค่ะ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿ 69,000
จำหน่าย ใบชาแดง ชาเขียว ชาเขียวมัทฉะ ผงเฟรปเป้ น้ำเชื่อมฟรุ๊สโต้ส ทั้งปลีกและส่ง พร้อมส่ง ส่งไว ส่งเร็ว ได้รับสินค้าแน่นอน💯
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿ 170
เครื่องซีลแก้วระบบกึ่งอัตโนมัติ มีเซ็นเซอร์ควบคุม รุ่น ZB-04
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 3,100
ขายสูตรน้ำพริกตาแดงปลาย่างพร้อมอุปกรณ์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
฿ 20,000
ติดตามเรา
เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
© 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด