menu-iconKaidee logo
chat
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
หนังสือคอม
1 / 1

หนังสือคอม

฿ 750ลงขายโดย doneshop02
  • การชำระเงิน ชำระเงินปลอดภัยผ่าน KD Pay
  • การจัดส่ง ส่งฟรี! ด้วย Kerry
  • การรับประกัน รับประกันคืนเงิน หากไม่ได้รับสินค้า
คุณสมบัติเด่น
ประเภทหนังสืออื่นๆวิทยาการและเทคโนโลยี
รายละเอียดสินค้า
หนังสือคอมมือสอง 3 เล่ม สาย IT หรือ Security1.คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริงหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่าย เน้นความรู้ความเข้าใจกับความมั่นคงปลอดภัยและการเข้ารหัสที่ต้องใช้งานบนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและหาจุดอ่อนในเครือข่าย เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น2.คู่มือ Linux Securityสอนการติดตั้ง-ใช้งาน Endian Firewall สำหรับใช้เก็บ log file ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เป็นเวลา 90 วัน ใช้ทำ Proxy Server และ VPN Server ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่นำลีนุกซ์มาใช้งานจริง เหมาะสำหรับ Admin ผู้ที่ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กและเชิร์ฟเวอร์ รวมทั้งผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง3.Master in Security 3 rd editionรวมทุกศาสตร์ทางด้าน Security ไว้ครบทุกแขนง เล่มเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดระบบไอทีช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่ในทางกับกันก็เป็นอาวุธที่กำลังทำลายเราด้วย มาสเตอร์อินซีเคียวริตี้ เป็นหนังสือที่จะแนะนำท่านให้รู้จักภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการป้องกันที่ได้ผล ภัยคุกคามเริ่มตั้งแต่สิ่งที่คุ้นเคยคือ ไวรัส ไปจนถึงแฮคเกอร์ที่พยายามจะขโมยข้อมูลของเราหรือองค์กร หรือแม้บางประเทศก็พัฒนาอาวุธเพื่อโจมตีในไซเบอร์ได้ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้หลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ เช่น แอนตี้ไวรัส ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้กลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ถึง 5 Part หลักๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ จนคุณกลายเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมืออาชีพ1.คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริงหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่าย เน้นความรู้ความเข้าใจกับความมั่นคงปลอดภัยและการเข้ารหัสที่ต้องใช้งานบนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและหาจุดอ่อนในเครือข่าย เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น2.คู่มือ Linux Securityสอนการติดตั้ง-ใช้งาน Endian Firewall สำหรับใช้เก็บ log file ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เป็นเวลา 90 วัน ใช้ทำ Proxy Server และ VPN Server ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่นำลีนุกซ์มาใช้งานจริง เหมาะสำหรับ Admin ผู้ที่ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กและเชิร์ฟเวอร์ รวมทั้งผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง3.Master in Security 3 rd editionรวมทุกศาสตร์ทางด้าน Security ไว้ครบทุกแขนง เล่มเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดระบบไอทีช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่ในทางกับกันก็เป็นอาวุธที่กำลังทำลายเราด้วย มาสเตอร์อินซีเคียวริตี้ เป็นหนังสือที่จะแนะนำท่านให้รู้จักภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการป้องกันที่ได้ผล ภัยคุกคามเริ่มตั้งแต่สิ่งที่คุ้นเคยคือ ไวรัส ไปจนถึงแฮคเกอร์ที่พยายามจะขโมยข้อมูลของเราหรือองค์กร หรือแม้บางประเทศก็พัฒนาอาวุธเพื่อโจมตีในไซเบอร์ได้ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้หลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ เช่น แอนตี้ไวรัส ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้กลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ถึง 5 Part หลักๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ จนคุณกลายเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมืออาชีพ1.คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริงหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่าย เน้นความรู้ความเข้าใจกับความมั่นคงปลอดภัยและการเข้ารหัสที่ต้องใช้งานบนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและหาจุดอ่อนในเครือข่าย เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น2.คู่มือ Linux Securityสอนการติดตั้ง-ใช้งาน Endian Firewall สำหรับใช้เก็บ log file ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เป็นเวลา 90 วัน ใช้ทำ Proxy Server และ VPN Server ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่นำลีนุกซ์มาใช้งานจริง เหมาะสำหรับ Admin ผู้ที่ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กและเชิร์ฟเวอร์ รวมทั้งผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง3.Master in Security 3 rd editionรวมทุกศาสตร์ทางด้าน Security ไว้ครบทุกแขนง เล่มเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดระบบไอทีช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่ในทางกับกันก็เป็นอาวุธที่กำลังทำลายเราด้วย มาสเตอร์อินซีเคียวริตี้ เป็นหนังสือที่จะแนะนำท่านให้รู้จักภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการป้องกันที่ได้ผล ภัยคุกคามเริ่มตั้งแต่สิ่งที่คุ้นเคยคือ ไวรัส ไปจนถึงแฮคเกอร์ที่พยายามจะขโมยข้อมูลของเราหรือองค์กร หรือแม้บางประเทศก็พัฒนาอาวุธเพื่อโจมตีในไซเบอร์ได้ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้หลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ เช่น แอนตี้ไวรัส ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้กลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ถึง 5 Part หลักๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ จนคุณกลายเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมืออาชีพอ่านเพิ่มเติม
  • สภาพสินค้ามือสอง
  • ลงขายเมื่อ09 มิ.ย. 2564 12:49 น.
  • ตำแหน่งประกาศเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
  • หมายเลขประกาศ362222970
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
หนังสือคอมมือใหม่
บางแค กรุงเทพมหานคร
฿ 180
ขายหนังสือ อเมซอน ด็อท.คอม เว็บไซต์ธุรกิจหนังสือที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลก
สาทร กรุงเทพมหานคร
฿ 350
หนังสือคอม
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
฿ 50
อเมซอน​ด็อท.คอมเว็บไซต์​ธุรกิจ​หนังสือ​ที่น่าอัศจรรย์​ที่​สุด​ใน​โลก​ปกแข็ง​ หนังสือ​ใหม่​ส่ง​ฟรี​
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 300
อเมซอน​ด็อท.คอมเว็บไซต์​ธุรกิจ​หนังสือ​ที่น่าอัศจรรย์​ที่สุด​ใน​โลก​ปกแข็ง​ หนังสือ​ใหม่​ส่ง​ฟรี​
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 250
หนังสือเล่มเกมบนคอม ไม่มีแผ่น
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
฿ 100
หนังสือการ์ตูน BLACK ANGELS สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน VDO GIRL สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน SHADOW LADY สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,850
หนังสือการ์ตูน CITY HUNTER สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 8,500
หนังสือการ์ตูน D-LIVE สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน วณาเงือก สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,500
KD payส่งฟรี
หนังสือการ์ตูน บีทเอ็กซ์ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน รันม่า สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 8,500
หนังสือการ์ตูน เกียมอน สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,850
หนังสือการ์ตูน ปรสิต สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,000
หนังสือการ์ตูน หน้ากากเสือ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน อมาริรีสโจรสาวจ้าวเสน่ห์ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอม
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
HOT
หนังสือประวัติสมเด็จโต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
฿ 8,500
หนังสือการ์ตูน GETTER สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 5,500
หนังสือการ์ตูน คุณหมอสติเฟื่อง สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน WHAT IS MICHAEL สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน นินจาซาซูเกะ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 4,500
หนังสือการ์ตูน มือปราบปืนเทวะ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน จอมเก BLUES สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
อเมซอนด็อทคอม เว็บไซด์ธุรกิจหนังสือที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลก
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
฿ 80
หนังสือการ์ตูน GUN SMITH CATS สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,500
หนังสือการ์ตูน ฟิชชิ่งบอยพินทาโร่ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,500
หนังสือการ์ตูน มนต์รักโยโกฮาม่า สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,200
หนังสือการ์ตูน JU ON ผีดุ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,500
หนังสือการ์ตูน เพชฌฆาตไซบอร์ก สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน ซามุไรพเนจร สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน ลูกผู้ชายลิขิตฟ้า สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน เพนกวินน้อยคอยรัก สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,500
หนังสือการ์ตูน สิงห์ผจญเพลิง สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน บารามอน สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,000
หนังสือการ์ตูน กัปตันซึบาสะ ภาคเยาวชนโลก สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน ฤทธิ์หมัดเสือหิว สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
หนังสือการ์ตูน THE RING คำสาบมรณะ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 1,500
หนังสือการ์ตูน ตำนานเอดาจิม่า เฮฮาจิ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน หมัดสั่งสร้างฝัน สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 8,500
หนังสือการ์ตูน โรงเรียนลูกผู้ชาย สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 8,500
หนังสือการ์ตูน เพชฌฆาต ไซบอร์ก สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 4,000
หนังสือการ์ตูน กัปตันซึบาสะ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 11,500
KD payส่งฟรี
หนังสือช่างคอมมืออาชีพ อ่านเข้าใจง่าย ทำได้จริง มีแผ่น vcd ให้
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿ 120
ยกเครื่องคอม ให้ฟิตปั๋ง
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
฿ 155
หนังสือการ์ตูน เซโร่ยอดนักสู้ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
หนังสือการ์ตูน ไออิ มาโคโตะ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 5,500
ติดตามเรา
เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
© 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด