menu-iconKaidee logo
chat
เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่ทอง 2518 พร้อมโบว์เข็มกลัดเดิมๆ ไม่ผ่านใช้ สวยแชมป์ รูปที่ 1
เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่ทอง 2518 พร้อมโบว์เข็มกลัดเดิมๆ ไม่ผ่านใช้ สวยแชมป์ รูปที่ 2
1 / 2

เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่ทอง 2518 พร้อมโบว์เข็มกลัดเดิมๆ ไม่ผ่านใช้ สวยแชมป์

฿ 2,650
ลงขายโดย Sorasit S.

คุณสมบัติเด่น

ประเภทเหรียญไทย

รายละเอียดสินค้า

เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่ทอง 2518 พร้อมโบว์เข็มกลัดเดิมๆ ไม่ผ่านใช้ สวยแชมป์***เหรียญตรงตามภาพ รับประกันแท้สากล*** เหรียญพระบรมราชสมภพ 4 รอบ พ.ศ. 2518 เป็นเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในปี พ.ศ. 2518 โดยที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคมสมัยนั้นเป็นองค์ริเริ่มได้ปรึกษากับกรรมการมหาเถรสมาคมว่า ในอภิลักขิตมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบปีนักษัตรเพื่อเป็นการถวายพระพรจึงเห็นควรที่จะสร้างเหรียญพระบรมรูปถวายเพื่อให้ทรงแจก ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติอยู่ตามชายแดนจึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงเห็นชอบด้วยจึงได้ให้ช่างออกแบบเหรียญเสร็จแล้วได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า คณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรแสดงเจตจำนงขอพระราชทานสร้างเหรียญพระบรมรูปเพื่อแจกจ่ายทหาร ตำรวจและอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนเป็นหลัก เมื่อคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเหรียญได้มหาเถรสมาคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีลักษณะของเหรียญ เป็นรูปมนรี มีมุมมนสี่มุม อันหมายถึง 4 รอบนักษัตรด้านหน้า เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องภูษาวิสิตราภรณ์ชุดจอมทัพไทยด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ขอบเหรียญเขียนว่า"คณะสงฆ์ถวายในมหามงคลสมัย พระบรมราชสมภพครบ 4 รอบ 2518" เหรียญพระบรมราชสมภพ 4 รอบ พ.ศ. 2518 เป็นเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในปี พ.ศ. 2518 โดยที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคมสมัยนั้นเป็นองค์ริเริ่มได้ปรึกษากับกรรมการมหาเถรสมาคมว่า ในอภิลักขิตมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบปีนักษัตรเพื่อเป็นการถวายพระพรจึงเห็นควรที่จะสร้างเหรียญพระบรมรูปถวายเพื่อให้ทรงแจก ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติอยู่ตามชายแดนจึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงเห็นชอบด้วยจึงได้ให้ช่างออกแบบเหรียญเสร็จแล้วได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า คณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรแสดงเจตจำนงขอพระราชทานสร้างเหรียญพระบรมรูปเพื่อแจกจ่ายทหาร ตำรวจและอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนเป็นหลัก เมื่อคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเหรียญได้มหาเถรสมาคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีลักษณะของเหรียญ เป็นรูปมนรีมีมุมมนสี่มุมอันหมายถึง 4 รอบนักษัตรด้านหน้า เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องภูษาวิสิตราภรณ์ชุดจอมทัพไทยด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ขอบเหรียญเขียนว่า"คณะสงฆ์ถวายในมหามงคลสมัย พระบรมราชสมภพครบ 4 รอบ 2518" รายนามพระเกจิอาจารย์ปลุกเสก1. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวทฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร3. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สงี่ยม) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร4. พระธรรมศิริชัย (ชิต) วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม5. พระเทพสาครมุณี (แก้ว) วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา6. พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรวราราม(วัดโสธร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา7. พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธราวาส(วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย8. พระเทพวุฒาจารย์ (เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง จ.สุพรรบุรี9. พระราชอุทัยกวี (พุฒ) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี10. พระราชญาณดิลก (ชิต) วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์11. พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา12. พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา13. พระวิมลกิจจารักษ์ (สิริ) วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร14. พระสังวราภิมณฑ์เถร (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร15. พระโพธิญาณเถร (ชา) วัดหนองปาพง อ.วารินชำราบ จ.อบลราชธานี16. พระสุพรหมญาณเถร (พรหมา) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน17. พระโสภณวิสุทธิเถร (สนิท) วัดศีลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง18. พระรัตนากรวิสุทธิเถร (ดุลย์) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์19. พระโบราณคณิสสร (ใหญ่) วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา20. พระศีลวุฒาจารย์ (บาง) วัดหนองพลับ อ.หนองแซม จ.สระบุรี21. พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เชื่อม) วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง22. พระครูอนุกูลวิทยา (เส็ง) วัดน้อยนางหงส์ กรุงเทพมหานคร23. พระครูจันทสโรภาส (เที่ยง) วัดม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี24. พระครูศีลวิสุทธาจารย์ (ผิว) วัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี25. พระครูภาวนาภิรัต (อินทจักร) วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่26. พระครูประดิษฐ์นวการ (บุญ) วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี27. พระครูสุชัยบุญญาคม (เชื้อ) วัดใหม่บำเพ็ญบุญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท28. พระครูศรีพรหมโสภิต(แพ) วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี29. พระครูวิริยาภรณ์(เริ่ม) วัดจุกกะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี30. พระครูประจิตนวการ(ทอง) วัดบ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์31. พระครูประสิทธิ์วิทยาคม(อ่อน) วัดเพียมาตร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ32. พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (จ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี33. พระครูอุดมสิทธาจารย์(อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี34. พระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม35. พระครูสุวรรณประดิษฐการ(จ้อย) วัดเขาสุุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี36. พระครูกิตติคุณ(กี๋) วัดหูช้าง อ.บางหู จ.นนทบุรี37. พระศรีคุณาธาร(ศีล) วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ38. พระครูสัติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่39. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย40. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู41. พระอาจารย์สาม อภิญจโน(สาม) วัดไตรวิเวกการาม อ.เมือง จ.สุรินทร์42. พระครูญาณวิศิษฐ์(เฟื่อง) วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง43. พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร44. พระอาจารย์บุญ ชินวโว วัดศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร45. พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก วัดถ้ำเอราวัณ อ.วังสะพุง จ.เลย46. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร47. พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้อม จ.เชียงใหม่48. พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(วัดปากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 49. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีอ่านเพิ่มเติม
  • สภาพสินค้ามือหนึ่ง
  • ลงขายเมื่อ11 มิ.ย. 2564 15:28 น.
  • ตำแหน่งประกาศเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
  • หมายเลขประกาศ362251663
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่นาก บล็อกเกษา 3 เส้น 2518 ไม่ผ่านใช้ สวยแชมป์
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,150
KD payส่งฟรี
เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่ทอง 2518 บล็อกเกษา 3 เส้น ไม่ผ่านใช้ สวยแชมป์
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,150
KD payส่งฟรี
เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 กะไหล่เงินเก่า บล็อกสายฝนในชฎา นิยม สวยแชมป์ 2518
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,350
เหรียญที่ระลึก 4 รอบ ร9 ทองแดงผิวไฟ บอร์กเกษาสามเส้น นิยม สวยแชมป์ 2518
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,150
KD payส่งฟรี
เหรียญกะไหล่ทอง รัชกาลที่9ครบ4รอบ ปี 2518
บางแค กรุงเทพมหานคร
฿ 1,500
KD payส่งฟรี
เหรียญรัชกาลที่9 ครบ 4 รอบ พ.ศ2518 เนื้อกะไหล่ทอง
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿ 850
KD payส่งฟรี
ติดตามเรา
เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด