menu-iconKaidee logo
chat
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 1
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 2
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 3
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 4
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 5
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 6
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 7
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 8
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 9
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 10
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 11
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 12
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 13
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 14
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 15
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 16
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 17
วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน รูปที่ 18
1 / 18

วิทยากร,วอล์คแรลลี่ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากร กีฬาฮาเฮ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ กิจกรรม ปฐมนิเทศ สนุกสนาน

฿ 5,000
ลงขายโดย thainantanakan

รายละเอียดสินค้า

วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจกรรม,ค่ายผู้นำ,กิจกรรม,ปฐมนิเทศ,สนุกสนาน,ลดความขัดแย้ง,เชื่อมสามัคคี,รักองค์กร,ทำงานเป็นทีม,อบรม,สัมมนา,ท่องเที่ยว,ที่พัก,ศึกษาดูงาน,อีเว้นรับเป็น,วิทยากร,จัดกิจกรรม,นันทนาการ,ละลายพฤติกรรม,ค่ายผู้นำ,กลุ่มสัมพันธ์,วอล์ค แรลลี่,อบรม,สัมมนา,ค่ายกิจกรรม,พัฒนาบุคลากร,พัฒนาทีมงาน,กีฬาฮาเฮ,ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา พนักงานใหม่,ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา,team building,walk rally,Ice Breaking,activity,Sport Fun,Event ,รับจัดทริป,ท่องเที่ยว,ที่พัก,อาหาร,แหล่งศึกษาดูงาน,ระยอง,จันทบุรี,ชลบุรี,พัทยา,หัวหิน,ชะอำ,เขาใหญ่,นครนายก,ภาคตะวันออก,และทั่วประเทศไทย ยินดีจัดกิจกรรมให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและผู้ที่สนใจ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า15ปีติดต่อสอบถามที่,วิทยากร,อ.สรทรรศน์(อ.เทพ) กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx532 , กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx414 ID กดเพื่อดู Line: xxxxx [email protected] ราคาตามงบประมาณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thainantanakan.igetweb.com“ กระตุ้นให้นึก ฝึกให้คิด สะกิดให้ปฏิบัติ ฝึกหัดจนชำนาญ จัดการอย่างเป็นระบบ”อ่านเพิ่มเติม
  • สภาพสินค้าไม่มีเงื่อนไข
  • ลงขายเมื่อ03 พ.ย. 2564 15:12 น.
  • ตำแหน่งประกาศแกลง ระยอง
  • หมายเลขประกาศ363854097
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
รับงานวิทยากร รับจัดอบรม ละลายพฤติกรรม จัดวอล์คแรลลี่ ชลบุรี พัทยา กรุงเทพ ระยอง ทั่วไทย
บางละมุง ชลบุรี
฿ 3,000
Inhouse Training Focused Improvement (FI) กิจกรรมปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียขององค์กรอย่างเป็นระบบ
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 13 พ.ค. 65)
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿ 4,500
รับจัดทีมบิวดิ้ง วอล์คแรลลี่ อบรม สัมนา ทั่วภาคอีสาน ทั้งรัฐและเอกชน
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
฿ 29,500
รับจัดทีมบิวดิ้ง วอล์คแรลลี่ อบรม สัมนา ทั่วภาคกลาง ทั้งรัฐและเอกชน
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
฿ 29,500
Inhouse Training Autonomous Maintenance (AM) ยกระดับขั้นตอนการบำรุงรักษาเพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
Inhouse Training Early Management (EM) การจัดการเครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทาง TPM JIPM
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
Inhouse Training Quality Maintenance (QM) กิจกรรม TPM ที่ทำให้เป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ Zero Defect เป็นจริง
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคใต้
กะทู้ ภูเก็ต
฿ 790
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคใต้
กะทู้ ภูเก็ต
฿ 790
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคเหนือ
สันทราย เชียงใหม่
฿ 790
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคเหนือ
สันทราย เชียงใหม่
฿ 790
Inhouse Training Why-Why Analysis การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคอีสาน
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
฿ 790
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคกลาง
บางนา กรุงเทพมหานคร
฿ 790
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคอีสาน
ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
฿ 790
รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน ทั่วภาคกลาง
บางนา กรุงเทพมหานคร
฿ 790
Inhouse Training Planned Maintenance การบำรุงรักษาตามแผนเพื่อสร้างระบบงานซ่อมบำรุงที่เครื่องเสียเป็น 0
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
Inhouse Training Quick Changeover Kaizen เทคนิคการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
รับสอนเทนนิส ในเขตฝั่งธนทั้งหมด เรียนสนุกเป็นเร็ว ครูส
บางแค กรุงเทพมหานคร
฿ 5,000
รับจัดกิจกรรมนอกสถานที่เกี่ยวกับศิลปะ สอนวาดภาพ เพ้นท์เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เดี่ยวหรือกลุ่ม ชมรม หน่วยงาน จัดให้ได้ครับ
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 5,000
Inhouse Training Lean TPM first step to Industrial 4.0
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
Inhouse Training Loss -Cost Matrix การปรับปรุงเพื่อการลดต้นทุนจากความสูญเสีย
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 25,000
รับสอน และ รับเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรเจ็คนักศึกษา โปรเจคจบ ให้คำปรึกษาฟรี
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
฿ 8,000
Public Training TPM Instructor Certificate Program
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 65,000
TPM Health Check โดยผู้เชี่ยวชาญTPM เพื่อองค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿ 30,000
อบรมหลักสูตร พูดเป็นชีวิตเปลี่ยน
เมืองแพร่ แพร่
฿ 1,800
คอร์ส พัฒนาระบบ Virtual Tour และ Virtual Event 360 องศา
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
฿ 5,900
เรียนวาดรูปบางใหญ่-บางบัวทอง คอร์สเรียนวาดภาพหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,500
เรียนเต้น ห้องซ้อมเต้น สอนเต้น
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
฿ 400
รับสอนและออกแบบเครื่องจักรกล
คันนายาว กรุงเทพมหานคร
฿ 4,000
สอนเขียนโปรแกรมภาษา PHP (Work shop)
เมืองหนองคาย หนองคาย
฿ 50
Getting more done (audio book)
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿ 890
98 บาท คอร์สสอนขายออนไลน์ 6 วัน 6 วิชา สร้างเพจ ยิงแอด แบบจับมือทำ อย่างมืออาชีพ (98 บาท)
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿ 98
รับสอนการใช้งานโปรแกรม Eclipse IDE สำหรับพัฒนา App ภาษา Java
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
฿ 300
คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ 89 บาท
ปากเกร็ด นนทบุรี
฿ 89
การเขียนโปรแกรมโมบายแอป เบื้องต้น
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
฿ 305
สร้าง Metaverse บน Spatial
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
฿ 5,900
สร้าง Virtual Event 360 องศา
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
฿ 8,900
สร้างเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
฿ 3,900
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database PL SQL Programming
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 20,000
📖 📉 หนังสือการลงทุน เทคนิคตามล่าหาหุ้นเวฟ 3 ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (Elliott Wave Theory)
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿ 950
เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL for Developer
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 85,000
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database Develop PL SQL Programming Units
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿ 30,000
อบรมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (Pythong programming)
คลองหลวง ปทุมธานี
฿ 250
รวยด้วยรัก โดย มนตรี ศรไพศาล
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
฿ 50
รับเป็นวิทยากร พูดเป็นโค้ชตามบริษัทต่างๆ
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
฿ 30,000
โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน ส้มตำ รสเด็ด อร่อยแซ่บทำขายได้ทันที
บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿ 8,500

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Kaideeการศึกษาอบรมระยองแกลง

ติดตามเรา

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด