menu-iconKaidee logo
chat
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 1
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 2
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 3
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 4
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 5
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 6
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 7
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 8
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 9
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 10
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 11
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 12
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 13
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 14
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 15
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 16
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 17
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย รูปที่ 18
1 / 18

เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3 ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่มสิน ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย

฿ 200
ลงขายโดย M2454475

คุณสมบัติเด่น

ประเภทลู่วิ่ง
ยี่ห้อHorizon

รายละเอียดสินค้า

#ผลงานจริง สด ใหม่ ทุกวัน....🔥🔥🔥งานดีมีคุณภาพ ก็ไม่แปลกที่เหล่าคนคุณภาพจะเลือกใช้บริการ🔥🔥🔥🏆15P.A.Sport🏆 Maintenance Service Solution🏆🥇บริษัทที่มีมาตรฐานและบริการไว้ใจได้💯💥ศูนย์ซ่อมมาตรฐานThailand No.1💥เครื่องออกกำลังกายทุกชนิด บริการครบทุกเรื่องซ่อม แห่งเดียวในประเทศไทย🇹🇭✅✅โดยทีมช่างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย15P.A.Sport ได้รับใบอนุญาติการทำงาน ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าภายในอาคาร อิเล็กทรอนิกส์ งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด🎯✅✅ผู้ได้รับใบอนุญาติถูกต้องตามมาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด🛑🛑เพราะระบบไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของท่าน 🛑🛑#ซ่อมตรงจุด #รู้ใจ #15P.A.Sport เท่านั้น🏆วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พระจอมเกล้าธนบุรี🏆 Engineering (Electronics)🔴ซ่อมแล้วจบ🔴งบไม่บานปลาย🔴🔴ใช้งานได้จริง🔴ไม่ทอดทิ้งลูกค้า🔴##ซ่อมทั่วไทย##ไปทั่วถึง###สายพานลู่วิ่งไฟฟ้า#เลือกใช้ของดีมีชัยไปกว่าครึ่ง👍#สินค้าแบรนด์คุณภาพที่ใครๆก็เลือกใช้...💯#Best seller....Thailand No.1 🇹🇭🏆🥇#Honberg 🇩🇪 สายพานลู่วิ่งไฟฟ้าคุณภาพดีที่สุดขายดีที่สุด ....อันดับ1️⃣ ในประเทศไทย🇹🇭🏆ที่คุณพิสูจน์ได้... 🌀15P.A.Sport 🌀🥇Treadmill Technician🥇⭕เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการซ่อม⭕☝🏻เรามีเครื่องเทสระบบมอเตอร์ ระบบแผงวงจรและสายพานที่ได้มาตรฐาน...ที่สามารถทดสอบได้ว่า ...สาเหตุใดที่ทำให้เครื่องออกกำลังกายของคุณเสียและส่วนใดที่เสีย...เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทดสอบด้วยตาเปล่าได้....🔰สามารถแจ้งราคาค่าซ่อมหน้างานได้ทันที ไม่ต้องยกเครื่องกลับ....🔰ขอขอบคุณ คุณลูกค้า ม.พฤกษาวิลล์37เพิ่มสิน34 ที่ให้ความไว้วางใจเราค่ะ #ลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventure3🍁อาการ #สายพานลู่วิ่งเสื่อมสภาพ🔰ทีมช่างทำการ#เปลี่ยนสายพานHonbergสามารถใช้งานได้แล้ว และทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยครีมชนิดพิเศษ(15P.A.Sport only)ไม่กัดสี ไม่กัดยาง ป้องกันสนิม คงความเงางามเหมือนใหม่ยาวนาน...และดูแลรักษาเครื่องออกกำลังกายด้วยสเปรย์ซิลิโคนคุณภาพสูงMtrend fitness#โดย...ทีมช่างผู้ชำนาญงานกว่า 10 ปี👑 ผู้มีใบอนุญาติประกอบอาชีพด้านไฟฟ้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรา 26/4(2)👑 บริการงานด้านจัดชุดอุปกรณ์ฟิตเนส สำหรับ บริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน ศูนย์ราชการ👉🏿ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิคขั้นสูงควบคุมงาน👍🏻บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ👍🏻https://www.facebook.com/13pasporthttps://www.instagram.com/13pasportรับซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าทุกยี่ห้อ ราคาย่อมเยาว์🥇 15P.A.Sport 🥇💢Treadmill Technician💢🎯Fitness machine🎯สอบถามและยินดีให้คำปรึกษาฟรีTel : 📲 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx664 📲 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx353 📲 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx441 📲 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx053 📲 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx693 📲 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx535 กดเพื่อดู Line: xxxxx กดเพื่อดู Line: xxxxx อ่านเพิ่มเติม
  • สภาพสินค้ามือสอง
  • ลงขายเมื่อ13 พ.ค. 2565 13:07 น.
  • ตำแหน่งประกาศสายไหม กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ365654428
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
HOT
ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าBH fitness Domfit ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าบางแค ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย
บางแค กรุงเทพมหานคร
฿ 200
HOT
ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าHorizon adventureE ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าสุคนธสวัสดิ์ ซ.1 ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
฿ 200
HOT
ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าKing fitness ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้านวมินทร์ ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿ 200
HOT
ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าDH fitness ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าบางแวก79 ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
฿ 200
HOT
ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าBladez DX30N ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าท่าอิฐ ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย
ปากเกร็ด นนทบุรี
฿ 200
HOT
เปลี่ยนสายพานลู่วิ่งไฟฟ้าExtream plus ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าศรีด่าน22 ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ บริการถึงบ้านท่านทั่วไทย
บางเสาธง สมุทรปราการ
฿ 200

ติดตามเรา

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด