menu-iconKaidee logo
chat
ขออภัย
คุณยังไม่สามารถดูประกาศนี้ได้ในขณะนี้
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า รูปที่ 1
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า รูปที่ 2
1 / 2

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า

฿ 500,000
ลงขายโดย ปพนวัฒน์

รายละเอียดสินค้า

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่องค์นี้มีคราบกรุบางๆ เพราะพระอยู่ส่วนบนขององค์เจดีย์ จึงไม่ถูกน้ำท่วมและมีคราบแคลเซี่ยมบางๆ กลายเป็นพระแท้ดูง่าย เป็นพระกรุเก่าสวย คลาสสิค ส่วนพุทธศิลป์นั้นงดงามสมบูรณ์ของพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เริ่มตั้งแต่ซุ้มเรือนแก้วที่สวยสมบูรณ์มากที่สุด พระเศียรกลมรี พระเกศคมชัดจรดซุ้ม แขนล่ำสัน หดตัวตั้งฉาก หน้าตักหนาสมบูรณ์มาก มีพระบาทซ้ายแนบหน้าตักติดตื้น ๆ ฐานทั้งสามชั้นสวยสมบูรณ์ มีคราบขี้กรุแคลเซียมจับอยู่บาง ๆ ทั้งพิมพ์หน้า ส่วนพิมพ์หลังเรียบ มีรอยลงรักปรากฎอนู่ทั่วไป พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า• ประวัติวัดบางขุนพรหม •“ วัดบางขุนพรหม หรือวัดใหม่อมตรส ” เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2321 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2321 เดิมทีนั้นวัดมีชื่อว่า วัดวรามะตาราม แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดอำมาตยรส หรือ วัดอมฤตยรส ในปี พ.ศ. 2460 และได้ทำการผูกพันธสีมาใหม่ ระหว่างวันที่ 4–10 มกราคม พ.ศ. 2509ในปี พ.ศ. 2411–2413 ได้ทำการก่อสร้างปฎิสังขรณ์วัดใหม่เริ่มดำเนินการโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ทรงพิจารณาเห็นความจำเป็นในการถมนาเพื่อความเจริญของบ้านเมือง จึงทรงมีพระราชดำริให้ตัดถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ผ่านกลางวัดบางขุนพรหม จึงทำให้วัดบางขุนพรหมต้องแยกออกเป็นสองวัด คือ วัดบางขุนพรหมใน หรือ วัดใหม่อมตรส ในปัจจุบัน และวัดบางขุนพรหมนอก คือวัดอินทรวิหาร อันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต (พระศรีอริยเมตไตรย) • ประวัติการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรหม •พระสมเด็จบางขุนพรหม เป็นพระที่เสมียนตราด้วง ต้นสกุลธนโกเศศ ซึ่งเป็นคหบดีผู้มั่งคั่งย่านบางขุนพรหม ท่านได้ปวารณาตัวเป็นโยมอุปัฏฐากและรับใช้ใกล้ชิดในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ขออนุญาตท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯโต เป็นประธานสร้าง เพื่อบรรจุในองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ ที่ท่านเสมียนตรา เป็นประธานดำเนินการบูรณะ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๓ โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯโต มอบพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังฯ บางแม่พิมพ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบ และมอบ”ผงวิเศษ ๕ ประการ” ซึ่งประกอบด้วย ผงพุธคุณ ผงอิทธิเจ ปถมัง ตรีนิสิงเห และมหาราช เป็นส่วนผสมในเนื้อพระ และเป็นประธานพุทธาภิเษก และหลังจากดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเสมียนตราด้วงพร้อมกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้จัดสร้างพระพิมพ์เนื้อผง ซึ่งมีจำนวนมากถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาและการสืบพระศาสนาตามคดีโบราณนิยมอีกด้วย • แม่พิมพ์พระสมเด็จบางขุนพรหม •อนึ่งการสร้างพระสมเด็จบรรจุพระมหาเจดีย์ที่วัดบางขุนพรหมนั้นได้รับความ อนุเคราะห์จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ โดยให้ใช้แม่พิมพ์สมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามของท่านที่เคยใช้ในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง ซึ่งมีอยู่ 4 พิมพ์ด้วยกันคือ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์ พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซม และปรากฏสมเด็จวัดระฆัง และสมเด็จวัดเกศไชโยปะปนอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆัง ดังกล่าวแล้วนั้น ทางคณะท่านผู้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมยังได้ให้นายช่างผู้แกะแม่พิมพ์ วัดระฆังเจ้าเดิม ได้แกะแม่พิมพ์พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมรูปทรงพระพิมพ์ใหม่ เพิ่มขึ้นมาอีก ๗ พิมพ์คือ พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย พระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏิหูช้าง พระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏิไม่มีหู พระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑ และพระสมเด็จพิมพ์ไสยาสน์ รวมในกรุวัดบางขุนพรหมมีพระทั้งสิ้น ๑๑ พิมพ์ด้วยกัน และแต่ละพิมพ์ทรงยังมีแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกมาก อย่างเช่น พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย มีแม่พิมพ์ที่ต่างพิมพ์กันไปอีกหลายพิมพ์ ตัวอย่างเช่น พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้ายใหญ่ พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้ายแขนกลม พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้ายแขนหักศอก เป็นต้นซึ่งมีพิมพ์พระที่เล่นหาเป็นมาตรฐานรวม ๘ พิมพ์ คือ ๑.พิมพ์ใหญ่ ๒.พิมพ์เกศบัวตูม ๓.พิมพ์ทรงเจดีย์ ๔.พิมพ์เส้นด้าย ๕.พิมพ์ฐานแซม ๖.พิมพ์สังฆาฏิ ๗.พิมพ์ฐานคู่ ๘.พิมพ์อกครุฑส่วน พระพิมพ์ปรกโพธิ์ กับ พิมพ์ไสยาสน์ มีน้อย จึงเลือนๆหาย ไม่ค่อยพูดถึง• เนื้อหามวลสาร พระสมเด็จบางขุนพรหม •มวลสารของสมเด็จกรุบางขุนพรหมส่วนมากจึงเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันคือ เนื้อจะแก่ปูนหอย หรือปูนเพชร ผสมด้วยเนื้อผงวิเศษ อันประกอบด้วย ผงพุทธคุณ ผงปถมัง อิถเจมหาราช ตรีนิสิงเห และผงนะอักขระวิเศษต่างๆ เนื้อพระส่วนใหญ่เนื้อจะละเอียดแก่ปูน เนื้อหาจึงดูกระด้างไม่หนึกนุ่มและอุดมไปด้วยมวลสารอันมีวัสดุมงคล และอาถรรพณ์อย่างกับพระสมเด็จวัดระฆัง หรือจะพูดโดยสรุปก็คือมวลสารจะหนักไปทางผงปูนหอย• ลักษณะของคราบกรุ พระสมเด็จบางขุนพรหม •คราบกรุของพระสมเด็จสมเด็จบางขุนพรหม จะดูคล้ายคราบสนิมเหล็ก และจับแน่นเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิวองค์พระ หากส่องดูแล้วสีจะออกน้ำตาล และในคราบนั้นยังปะปนไปด้วยวัตถุต่างๆที่มาจากภายในกรุเช่น เม็ดกรวดทราย ดินขี้เป็ด อีกทั้งคราบแห้งของน้ำที่เกิดจากการกรอกน้ำเข้าไปในองค์เจดีย์เพื่อจะตกพระสมเด็จ และน้ำที่ซึ่งน่าจะเกิดจากช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ เมื่อปีพ.ศ.2485 และน้ำได้ท่วมวัดบางขุนพรหมไปด้วย พระที่ได้มาหลังปีนี้จึงค่อนข้างขาวซีด และเกิดคราบกรุ ตะไคร่น้ำ และคราบขาวนักนิยมพระเครื่องเรียกฟองเต้าหู้ และคราบน้ำที่แห้งแล้วทิ้งไว้บนองค์พระพร้อมกับคราบดินที่เกาะตามองค์พระ บางองค์คราบกรุก็เกาะหนา แต่บางองค์ก็เกาะบางขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพระสมเด็จที่อยู่ในกรุ บางองค์ก็ไม่มีขี้กรุเลย หากแต่ปรากฎคราบไขบางๆคล้ายๆไขพระสมเด็จปิลันธ์เกาะอยู่เพราะองค์พระวางอยู่ตามขอบเจดีย์หรือขื่อในองค์เจดีย์รับประกันพระแท้โทรหรือไลน์ กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx946 นัดดูพระได้ที่ บางนา กม.5 ตรงข้ามตึกเนชั่นอ่านเพิ่มเติม
 • สภาพสินค้ามือหนึ่ง
 • ลงขายเมื่อ27 พ.ย. 2565 14:22 น.
 • ตำแหน่งประกาศบางนา กรุงเทพมหานคร
 • หมายเลขประกาศ367194881
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
฿ 6,500
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า 2413 HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า 2413
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
฿ 66,000,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
ลำลูกกา ปทุมธานี
฿ 3,999
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
฿ 7,800
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวลเหลือง ชุดสภาพใช้พุทธคุณ 120องค์ HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวลเหลือง ชุดสภาพใช้พุทธคุณ 120องค์
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
฿ 800
พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก แท้แน่นอน HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก แท้แน่นอน
สามโคก ปทุมธานี
฿ 1,000,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครุฑ HOT
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครุฑ
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 3,500
พระสมบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ HOT
พระสมบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
เมืองนครปฐม นครปฐม
฿ 8,500
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู แก่ปูนเปลือกหอย เก่า HOT
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ ไม่มีหู แก่ปูนเปลือกหอย เก่า
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
฿ 3,500
รหัสองค์ 53 พระสมเด็จ กรุบางขุนพรหม วัดใหม่อมตรส จ.กรุงเทพฯ HOT
รหัสองค์ 53 พระสมเด็จ กรุบางขุนพรหม วัดใหม่อมตรส จ.กรุงเทพฯ
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
฿ 900
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์โย้ กรุเก่า PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์โย้ กรุเก่า
บางนา กรุงเทพมหานคร
฿ 500,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่ กรุเก่า PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่ กรุเก่า
สามพราน นครปฐม
฿ 500,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานคู่ กรุเก่า PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานคู่ กรุเก่า
บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿ 2,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ กรุใหม่ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ กรุใหม่
บางนา กรุงเทพมหานคร
฿ 500,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครูฑเศียรบาตร เล็กกรุเก่าวัดใหม่อมตรส PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครูฑเศียรบาตร เล็กกรุเก่าวัดใหม่อมตรส
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 2,000,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พร้อมใบประกวดพระ พิมพ์เส้นด้าย ( บางขุนพรหมกรุเก่า ) PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พร้อมใบประกวดพระ พิมพ์เส้นด้าย ( บางขุนพรหมกรุเก่า )
เมืองลำปาง ลำปาง
฿ 29,900
พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า เนี้อผง ก.ท.ม PREMIUM
พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า เนี้อผง ก.ท.ม
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
฿ 10,900,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
ปากช่อง นครราชสีมา
฿ 2,200
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
ปากช่อง นครราชสีมา
฿ 2,200
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซม PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซม
ไทรน้อย นนทบุรี
฿ 50,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
ปากช่อง นครราชสีมา
฿ 2,200
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
ปากช่อง นครราชสีมา
฿ 2,200
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ มีหู PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ มีหู
ปากช่อง นครราชสีมา
฿ 2,200
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿ 350,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย  P 53 PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย P 53
จอมบึง ราชบุรี
฿ 400,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ (กรุใหม่) พร้อมใบตรวจสอบพระแท้ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ (กรุใหม่) พร้อมใบตรวจสอบพระแท้
เมืองลำปาง ลำปาง
฿ 25,990
พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์แหวกม่าน พิมพ์ทรง ถูกต้อง มีคราบกรุ ผิวแห้ง มันฉ่ำเป็นบางจุด พระสภาพสวยสมบูรณ์ เก่า แท้ แปลก หายาก สม PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์แหวกม่าน พิมพ์ทรง ถูกต้อง มีคราบกรุ ผิวแห้ง มันฉ่ำเป็นบางจุด พระสภาพสวยสมบูรณ์ เก่า แท้ แปลก หายาก สม
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 10,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
ไทรน้อย นนทบุรี
฿ 30,000
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฏิ องค์ดารา 80971001 PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฏิ องค์ดารา 80971001
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 3,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิสวยครับ ชอบทักมาครับ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิสวยครับ ชอบทักมาครับ
บางบัวทอง นนทบุรี
฿ 650,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย ยุคต้น พิมพ์ คม ชัด มีน้ำหนัก เนื้อวัดระฆัง แต่เป็นพิมพ์บางขุนพรหม เนื้อหาจัดจ้าน มีมวลสาร มันมากๆ เก่า แท PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย ยุคต้น พิมพ์ คม ชัด มีน้ำหนัก เนื้อวัดระฆัง แต่เป็นพิมพ์บางขุนพรหม เนื้อหาจัดจ้าน มีมวลสาร มันมากๆ เก่า แท
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 50,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่จุดปลายเกศ ปี2531 เลือกสะสมสวยๆพร้อมบัตรครับ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่จุดปลายเกศ ปี2531 เลือกสะสมสวยๆพร้อมบัตรครับ
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿ 1,500
สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ปางประทับยืน พิมพ์ทรง ถูกต้อง มีคราบกรุ ผิวแห้ง มันฉ่ำเป็นบางจุด พระสภาพสวยสมบูรณ์ เก่า แท้ แปลก หายาก PREMIUM
สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ปางประทับยืน พิมพ์ทรง ถูกต้อง มีคราบกรุ ผิวแห้ง มันฉ่ำเป็นบางจุด พระสภาพสวยสมบูรณ์ เก่า แท้ แปลก หายาก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 10,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม ก่อนเปิดกรุพ.ศ.2500 60องค์ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม ก่อนเปิดกรุพ.ศ.2500 60องค์
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
฿ 2,300
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่
เชียงคาน เลย
฿ 100
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่
เชียงคาน เลย
฿ 100
พระสมเด็จบาง​ขุน​พรหม​พิมพ์​ใหญ่ PREMIUM
พระสมเด็จบาง​ขุน​พรหม​พิมพ์​ใหญ่
ลี้ ลำพูน
฿ 1,000
สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สมาธิ พิมพ์ทรง ถูกต้อง มีคราบกรุ ผิวแห้ง มันฉ่ำเป็นบางจุด พระสภาพสวยสมบูรณ์ เก่า แท้ แปลก หายาก 	สมเด็จ PREMIUM
สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สมาธิ พิมพ์ทรง ถูกต้อง มีคราบกรุ ผิวแห้ง มันฉ่ำเป็นบางจุด พระสภาพสวยสมบูรณ์ เก่า แท้ แปลก หายาก สมเด็จ
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 10,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ลึก B ตราปั้ม3ดวง ปี2531 เลือกสะสมเนื้อสวย พร้อมบัตร PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ลึก B ตราปั้ม3ดวง ปี2531 เลือกสะสมเนื้อสวย พร้อมบัตร
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿ 2,000
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
฿ 400
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
฿ 550
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿ 700
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย
ปากช่อง นครราชสีมา
฿ 19,000
บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ พระกรุเก่า AA9029959 PREMIUM
บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ พระกรุเก่า AA9029959
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 20,000
สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เจดีย์ PREMIUM
สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เจดีย์
น้ำพอง ขอนแก่น
฿ 700
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ PREMIUM
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
น้ำพอง ขอนแก่น
฿ 700
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เกศไซโย PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เกศไซโย
เชียงคาน เลย
฿ 100
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์คะเเนน เนื้อนวลเหลือง 100องค์ เหมาด่วน PREMIUM
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์คะเเนน เนื้อนวลเหลือง 100องค์ เหมาด่วน
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
฿ 800

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000[email protected]
Link to FacebookLink to TwitterLink to InstagramLink to Youtube

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

Link to AppStoreLink to Google Play StoreLink to Huawei store
© 2566 บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด