{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ที่ดินถมสวนลำใยขายถูกด่วน บ้านลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ราค ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู