อาคารสวย 5 ชั้น 2 ห้องติดกัน มีที่จอดรถ ติดถนนจรัลฯ 13 ราคาต่อได้

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

อาคารสวย 5 ชั้น 2 ห้องติดกัน มีที่จอดรถ ติดถนนจรัลฯ 13 ราคาต่อได้

13,000,000 บาท

honey pot