ให้เช่า ที่ดินเปล่า ม.วิภาวรรณ  ถนนเชียงใหม่-เชียงราย(สันป่าเปา)

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ให้เช่า ที่ดินเปล่า ม.วิภาวรรณ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย(สันป่าเปา)

20,000 บาท

honey pot