รถแบ็คโฮ  ฮิตาชิ  25  กับ  6  ล้อ  อิซุซุ  3  คิ้ว

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

รถแบ็คโฮ ฮิตาชิ 25 กับ 6 ล้อ อิซุซุ 3 คิ้ว

650,000 บาท

honey pot