ขายแล้ว ขอบคุณดีฟิส ที่ดินเปล่าโฉนด ห่างจาก ถ.มทส.2 เพียง 300 เมต

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายแล้ว ขอบคุณดีฟิส ที่ดินเปล่าโฉนด ห่างจาก ถ.มทส.2 เพียง 300 เมต

370,000 บาท

honey pot