บ้านตึก 2 ชั้นและที่ดิน 1 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ห่างแยกดอยติ 1 กิโล

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

บ้านตึก 2 ชั้นและที่ดิน 1 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ห่างแยกดอยติ 1 กิโล

10,000,000 บาท

honey pot