บ้านแฝด 2 ชั้น 34 ตรว. หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติคลองจั่น ซ.23 ถ.นวม

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

บ้านแฝด 2 ชั้น 34 ตรว. หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติคลองจั่น ซ.23 ถ.นวม

2,600,000 บาท

honey pot