อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เยื้องวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กฟผ.แม่เมาะ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เยื้องวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กฟผ.แม่เมาะ

1,850,000 บาท

honey pot