ขายที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 4 ไร่ ติดถนนสายร้อยเอ็ด- วาปีปทุม

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 4 ไร่ ติดถนนสายร้อยเอ็ด- วาปีปทุม

6,000,000 บาท

honey pot