ขายหอพัก 24 ห้อง ใกล้ ร.พ ราชเวช เชียงใหม่

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายหอพัก 24 ห้อง ใกล้ ร.พ ราชเวช เชียงใหม่

12,000,000 บาท

honey pot