บ้านพร้อมที่ดิน 225 ตารางวา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

บ้านพร้อมที่ดิน 225 ตารางวา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

1,400,000 บาท

honey pot