menu-iconKaidee logo
chat

มองหากล้องวีดีโอ ต้องที่ Kaidee

ไม่ว่าคุณจะมองหากล้องวีดีโอชนิดไหน Sony HVR กล้องโกโปร กล้องวีดีโอ 4K รวมถึงอุปกรณ์กล้องมือสอง เข้ามาเช็คราคาแล้วเลือกเลย