menu-iconKaidee logo
chat

บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ได้ที่นี่

คุณเองก็สามารถแบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้ด้วยการบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า บริจาคคอมพิวเตอร์ บริจาคเครื่องซักผ้า ที่ไม่ต้องการได้ที่นี่ มีคนรอใช้ของของคุณอยู่