• อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 0
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 1
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 2
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 3
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 4
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 5
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 6
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 7
  • อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช รูปที่ 8

Favบันทึกในรายการโปรด

อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย โตโยต้า วิช

อะไหล่ Toyota Wish < ---------- ไฟท้ายขาว ---------- กระจก JP ----------> มาแล้ว

อะไหล่ Toyota Wish ไฟหน้า ไฟท้าย คอนโซลหน้า คอนโทรลแอร์ กระจก พวงมาลัย แอร์แบ็ก Airbag สปริงโหลด Toyota wish โตโยต้า วิช ตัวแรก ane10 ane11 zne10 แท้ๆ ญี่ปุ่น โช้ค สปริงtein

Toyota wish โตโยต้า วิช ตัวแรก ane10 ane11 zne10 แท้ๆ ญี่ปุ่น
เข้าไปชมเว็บไซต์เราที่นี่ www.kismowheel.com
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313312_zps074c7f08.jpg[/IMG]
เข้าไปชมเว็บไซต์เราที่นี่ www.kismowheel.com

*รายการของอยุ่ด้านล่างรูปตัวอย่างครับ*

กระจกมูนรูฟซันรูฟ 10000 ชุดราง 6000 สวิท 4000 แผงปิด 3000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313391_zps52b6f126.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313393_zps0dbfbe7a.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313392_zps7288a220.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313394_zps6126af93.jpg[/IMG]

กระจกมองข้าง ของใหม่ 10000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313388_zpsa80e6971.jpg[/IMG]

ไฟท้ายขาวไมเนอร์ 13000 บาท ไฟท้ายขาวตัวแรก 9000 บาท ข้างละ 3500
ไฟท้ายแดงไมเนอร์ 6000 บาท ไฟแดงตัวแรก 4000 บาท ข้างละ 2500
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313521_zps2eb8a6f4.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/kismowheel003/A313452_zps5e51798c.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313136_zpsbb9544d9.jpg[/IMG]


ไฟหน้า Toyota wish ตัวแรก โคมรมดำซีนอล 8000
สปอร์ตไลท์ 3000 ข้างละ 2000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312861_zpsa1785980.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313368_zps9b0c3c25.jpg[/IMG]

พรมท้าย 3500 คอนโซลกลาง 3500 กันสาดแท้ 3500
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/kismowheel003/A313453_zpsfd1b4e40.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313137_zpsefcb9620.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312996_zps74d893a4.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313112_zps1538706a.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312887_zps20339892.jpg[/IMG]

คอนโซลหน้า 6000 บาท Airbag คนนั่ง 4000 คนขับ 3000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313279_zpsdd772f8e.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313280_zps6e4c0407.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312860_zps33bf43e7.jpg[/IMG]

Control คอนโทรลแอร์ ตัวแรกราคา 3500 ตัว2ราคา 4500 กรอบแอร์ ไมล์ 1000 คอนโทรลกระจก คนขับ 3000 คนนั่ง 2000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312858_zps4dc7d0f3.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313284_zps87fd8345.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313018_zps0320c8e8.jpg[/IMG]

กรอบสวิทซ์ อันละ 1000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313023_zpsc16b2b11.jpg[/IMG]

สวิทยกเลี้ยว 1500 ปัดน้ำฝน 1000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313019_zpsf6f6ca25.jpg[/IMG]

มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 3000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312997_zpsd09a0864.jpg[/IMG]

มอร์เตอร์ปัดน้ำฝน 2000 บาท ก้านหลัง 1000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312998_zps66370a46.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313031_zpsa8c00c37.jpg[/IMG]


พวงมาลัย Airbag แอร์แบ็ก ราคา 5500 แอร์แบ็ก
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312860_zps33bf43e7.jpg[/IMG]
พรม 5 ชิ้น 3000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A312999_zpsdcc6494d.jpg[/IMG]


กระจกมองข้าง ข้างละ 3500 แยกขาย ตามชิ้น
แผงประตู บานละ 2000
กระจกประตู 1000 กลอน 1000 ล็อค 1000 ยาง 1000 โครง 5000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313282_zpsfed180ae.jpg[/IMG]

[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313048_zpsb2cd4580.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313025_zps18f25497.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313017_zps1e54f68e.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313045_zps589322ff.jpg[/IMG]

ฝาท้าย 10000
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313151_zps99633309.jpg[/IMG]

5 รู 100

AME XF-55 20x8.5"/9"(+28/+25) 5 รู 100 มาแล้ว+ ยาง ราคา 40000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/kismowheel004/A313436_zps6de74904.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313125_zps017f51de.jpg[/IMG]

Work Durandal DD5.2 19 x 9/9.5” (+28 ) 5 รู 100 มาแล้ว) ราคา 60000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313200_zps0643aa28.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313254_zps1051727c.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313519_zpsc4dc2a4c.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313518_zps98b1ebc5.jpg[/IMG]


Work DH Chrome 19x 8"/9" (+31 ) 5 รู 100 มาแล้ว+ยาง ราคา 20000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313417_zps0ba9ad91.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313461_zpsc5092bc8.jpg[/IMG]


Work D3S 18"x8.5" +45/+305 รู 100 มาแล้ว.+ ยางใหม่ราคา 30000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313407_zpsa6c3a777.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313094_zps0d9fd6b5.jpg[/IMG]


Work SC1 18" x 8"/8.5" +28 5รู100 ราคา 25000 บาท + ยาง
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313421_zpsdf1097ac.jpg[/IMG]
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/A313055_zps51bac147.jpg[/IMG]

Work DH 18x 7.5"/8"(+47/+38) 4 และ 5 รู 100 + ยาง ราคา 20000 บาท
[IMG]http://i833.photobucket.com/albums/zz253/kismowheel/kismowheel004/A313440_zpsdacf0a7f.jpg[/IMG]
[IMG]ht

2,500ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือสอง

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร


หมายเลขประกาศ: 101552919

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เมนู