{itemTopic}

ขออภัยค่ะ วิทยุสื่อสาร BF-888 ส่งไกล3-5กิโล สื่อสารเฉพาะกลุ่ม ไม่มีสัญญานรบกวน ใช้งานง่าย ส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้น้ะค่ะทั่วไทย ของถึงภายในวันถัดไป หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว