{itemTopic}

ขออภัยค่ะ พระบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าศึก สูง 12 นิ้ว หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว