{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ดัมเบล ชุปโครเมี่ยม 50 กิโล รุ่นใหม่ แกนเหล็กล้วน ไม่ผสมพลาสติก 3850 บาท เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ