{itemTopic}

ขออภัยค่ะ Zojirushi กระติกเก็บอุณหภูมิร้อนและเย็นเก็บอุณหภูมิดีมากๆครับภายในเป็น กระเปาะแก้วขนาด1ลิตรของใหม่จากญี่ปุ่นราคา590บาท หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

เมนู