{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ผู้รู้เชิญชม เหรียญอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก ปี 2507 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู