{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ พระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง (พระครูพิพัฒน์วิทยาคม) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู