{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ให้เช่าพื้นที่ขายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ซอยสดใส ห่าง ม.บูรพา เพียง 200 เมตร ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ