{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เหรียญ 5 บาท ครุฑเฉียง เคยใช้หมุนเวียน ในรัชกาลที่ 9 พ.ศ.2520 และ 2522 ชุดละ 10 เหรียญ เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ

เมนู