{itemTopic}

ขออภัยค่ะ แบ่งขายไมล์ การบินไทย ROP - มีอยู่ประมาณ 1 ล้าน ไมล์ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว