{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ สูตรแป้งเครปญี่ปุ่น สูตรแป้งกรอบนานมาก แป้งอร่อย 500฿ ได้ถึง 5 สูตรแป้ง เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ