{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ยู่อี๋ไม้ประดับหยก แกะสลักรูปเด็กนั่งบนหลังช้าง ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ