{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ตู้ปลามือ2สะภาพใหม่มาก ใช้งาน1อาทิต ขนาดตู้24×12×16 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ