{itemTopic}

ขออภัยค่ะ แบงค์ธนบัตร 1 บาท ไถนา ลายเช็นต์แรกหายาก สภาพผ่านการใช้งานสวย หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว