{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ขายพานขันหมาก 9 พาน ขันโตกอย่างดี ใช้แค่พานแหวน เงิน ทอง 1 ครั้ง ที่เหลือไม่ได้ใช้ค่ะ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

9,000