{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขายตามสภาพ ตามรูปเลยครับveelah v1dce ใด้ไปรับรองไม่ผิดหวัง ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ