{itemTopic}

ขออภัยค่ะ วายเลต ไมค์ลอย ไมค์ปกเสื้อ สวยๆ เหมือนใหม่สัญญาณUHF ส่งไกลคับเสียงนิ่ง หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว