ภาษาอังกฤษเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา

คุณควรต้องรู้มากกว่า 2 ภาษา
ทรู เอ็ดดูเคชั่น ยินดีจัดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ ที่บ้าน หรือบริษัท
ขั้นตอนการเรียนการสอน
1. ก่อนทำการสอน ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับ ความรู้
พิ้นฐานภาษาอังกฤษ
2. คุณครูจะสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด
3. แบ่งการสอนออกเป็น 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เน้นการฟัง และการสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฟัง และสนทนา
ได้อย่างมั่นใจ
4. บริษัทจะจัดเนื้อหาไปให้พร้อมเอกสารฟรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สนทนา ในแต่ละชั่วโมง
ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจ ได้ทุกหัวข้อ และ
สามารถนำไปใช่้ในชีวิตประจำวันได้จริง
5. ก่อนจบคอร์สเรียน ในชั่วโมงที่ 23 จะทำการทดสอบหลังเรียน เพื่อผู้
เรียน จะได้ทราบพัฒนาการด้านภาษา ทั้ง 4 ทักษะ
6. เอกสารรายงานผลการเรียน 4 ทักษะ
สมัครเรียน : ผู้เรียนจองคอร์สก่อนเรียนได้ทุกวัน

ID: 20patshop กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx028 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx827

350ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือสอง

ดินแดง กรุงเทพมหานคร


หมายเลขประกาศ: 342215775

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เมนู