{itemTopic}

ขออภัยค่ะ เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม สัดหนองสังข์ ปี 2515 แค้วคาดปลอดภัยออกรุ่นเดียว แท้แน่นอน ปลอดภัยจริงเจอกับคนใกล้ตัวแล้วครับ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว