{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นปืนแตกปี๒๕๒๑ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ