{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ Yamaha FSX820C สภาพใหม่ออกห้าง เสียงใส ไร้ตำหนิ รุ่นล่าสุด ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

10,200