{itemTopic}

ขออภัยค่ะ แหวนทองนอกหนัก2.46กรัมตอกโค๊ค375 ของนอกสีสวยหน้ากว้าง6มิลเส้นผ่าศูณกลางวง17มิล หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

2,500