{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ แท่นบดปลาหมึก ยุคเก่าคับ ได้มาจากอาม่าในตลาด ยุคที่ท่านเคยขายแรก ปัจจบันเก็บไว้นานหลายสิบปี โชว์เก่าได้ใช้งานจริงได้ เท่ๆ สีโดนๆ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,000