English translation for this page is currently unavailable. We are working on it, stay tuned!
menu-iconKaidee logo
chat
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 1
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 2
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 3
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 4
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 5
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 6
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 7
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 8
เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง รูปที่ 9
1 / 9

เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิมและใบรับรอง

฿ 3,500
ลงขายโดยSorasit S.

คุณสมบัติเด่น

ประเภทเหรียญไทย

รายละเอียดสินค้า

เหรียญรัชกาลที่5 หลัง จปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อเงินขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิม และใบรับรอง สภาพสวย พร้อมกล่องเดิมๆ หายาก น่าบูชาเหรียญเนื้อเงินขัดเงา ขนาดเหรียญ 26.5X30 มิลจำนวนการผลิต 5,555 เหรี่ยญ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์ประธานในพิธีมังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระแก้ว
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในพ.ศ. 2539 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองแผ่นดินที่ยืนยาวที่สุดในโลก ซึ่งมิเคยปรากฏมีมาในประวัติศาสตร์แห่งชาติใดๆมาก่อน และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นั้น พระองค์ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันทรงคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ ส่งผลให้เกิดความผาสุกต่อปวงอาณาประชาราษฎร์ โครงการพระราชดำรินับร้อยนับพัน โครงการเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ชาวนา โครงการที่ยังประโยชน์แก่บ้านเมือง เช่น โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และอีกมากมายที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนของพระองค์ เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีมั่นคงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้มีจิตสมานฉันท์เห็นพ้องต้องกันว่า ควรที่จักดำเนินการจัดการกองทุนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโครงการตามพระราชดำริและจัดสร้างพุทธปูชนียสถานเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และประชาชนอย่างใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ตลอดมา การสร้างพุทธปูชนียสถานในครั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างขึ้นบนเนินเขาชายทะเลในบริเวณวัดทางสาย หมู่ที่9 บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่พระมหาธาตุเจดีย์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาที่ยื่นออกไปในทะเล มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามได้รอบทิศทาง พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย ลักษณะพระมหาธาตุเจดีย์ทรง 9 ยอด บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรมุข กว้างด้านละ 50 เมตร สูง 50 เมตร ภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ แบ่งเป็น 5 ชั้น คือ ชั้นใต้ดินเป็นที่เก็บน้ำฝน ชั้นเอนกประสงค์ ชั้นวิหาร ชั้นพระอุโบสถ และชั้นเรือนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ภายนอกบุด้วยโมเสคทองคำ และโมเสคแก้ว ภายในซุ้มโดยรอบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่มีพระพุทธลักษณะงดงาม รูปแบบของพระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อมาได้รับชื่อว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะได้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอันมีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาล และเพื่อการนี้ ท่านสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ประธานคณะกรรมการกองทุนเทิดพระเกียรติ จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้น โดยอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชอัยกา มาประดิษฐานไว้ด้านหนึ่ง และอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ จปร ไว้อีกด้านหนึ่ง นับเป็นเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ที่ได้มีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ และสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์ประธานในพิธีมังคลาภิเษก ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ โรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส โมเน่ร์ เดอ ปารีส์ ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีอันสำคัญกับประชาชนชาวไทย โดยรับจัดเป็นผู้ทำเหรียญที่ระลึกมหามงคลนี้ โดยรวบรวมประติมากรผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมพิจารณาดำเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีชั้นสูงและจัดทำกล่องบรรจุให้อย่างประณีตสวยงาม ทุกเหรียญมีใบรับรองคุณภาพจากโรงงาน เหรียญรัชกาลที่ ๕ รุ่นนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์ครบถ้วน งามที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด รายการจัดสร้างเหรียญร.๕ จากโรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส โมเน่ร์ เดอ ปารีส โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต1.เหรียญทองคำขัดเงา 26.5x30 มม. 595 ชุด (ทองคำ,เงิน,บรอนซ์) ทองคำหนัก23กรัม2.เหรียญทองคำนูนสูง 26.5x30 มม. 595 ชุด (ทองคำ,เงิน,บรอนซ์) ทองคำหนัก30กรัม3.เหรียญเงินขัดเงา 26.5x30 มม. 5,555 เหรียญ4.เหรียญเงินนูนสูง 26.5x30 มม. 5,555 เหรียญ5.เหรียญบรอนซ์ขัดเงา 26.5x30 มม. 15,555 เหรียญ6.เหรียญบรอนซ์นูนสูง 26.5x30 มม. 15,555 เหรียญ7.พระบรมรูปแผ่นบูชาทองคำ 26.5 ซม. 19 แผ่น ทองคำหนัก2,000กรัม8.พระบรมรูปแผ่นบูชาเงิน 26.5 ซม. 199 แผ่น เนื้อเงินบริสุทธิ์9.พระบรมรูปแผ่นบูชาบรอนซ์ 26.5 ซม. 1,555 แผ่น เนื้อบรอนซ์
อัพเดททุกวัน ครบจบที่เดียว 🔰 www.coinshopping108.com☎️ กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx009 กดเพื่อดู Line: xxxxx
อ่านเพิ่มเติม
  • สภาพสินค้ามือหนึ่ง
  • ลงขายเมื่อ16 ม.ค. 2567 16:04 น.
  • ตำแหน่งประกาศเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
  • หมายเลขประกาศ369018466
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ'

ดูเพิ่มเติม
เหรียญไทย เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์ขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิม
เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์ขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิม
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,700
เหรียญไทย เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์ นูนสูง รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิม ใบเซอร์
เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์ นูนสูง รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 พร้อมกล่องเดิม ใบเซอร์
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,700
เหรียญไทย เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีสเนื้อบรอนซ์ นูนสูง รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 มีเฉพาะเหรียญ
เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีสเนื้อบรอนซ์ นูนสูง รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 มีเฉพาะเหรียญ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,200
เหรียญไทย เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์ขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 มีแค่เหรียญและตลับ
เหรียญรัชกาลที่5 หลังจปร. โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์ขัดเงา รุ่นกาญจนาภิเษก ปี2539 มีแค่เหรียญและตลับ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,250
เหรียญไทย เหรียญเงิน 600บาท 75พรรษาในหลวงรัชกาลที่9 50พรรษา พระเทพ 150ปี รัชกาลที่5 เซเรส PREMIUM
เหรียญเงิน 600บาท 75พรรษาในหลวงรัชกาลที่9 50พรรษา พระเทพ 150ปี รัชกาลที่5 เซเรส
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
฿ 1,090
เหรียญไทย เหรียญเงินที่ระลึก ครองราชย์60ปี เงินรมดำ 7รอบ พิวเตอร์ 200ปี รัตนโกสินทร์ เหรียญวันเด็ก PREMIUM
เหรียญเงินที่ระลึก ครองราชย์60ปี เงินรมดำ 7รอบ พิวเตอร์ 200ปี รัตนโกสินทร์ เหรียญวันเด็ก
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
฿ 790

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000[email protected]
Link to FacebookLink to TwitterLink to InstagramLink to Youtube

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

Link to AppStoreLink to Google Play StoreLink to Huawei store
© 2566 บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด