• คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 0
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 1
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 2
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 3
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 4
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 5
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 6
 • คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS รูปที่ 7

Fav

คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค คีมย้ำ คีมหนีบไฮดรอลิค คีมหนีบสายไฟ คีมย้ำสายไฟ คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิคhydraulic crimping
คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค hydraulic crimping คีมย้ำไฮดรอลิคหัวหกเหลี่ยม คีมย้ำ คีมหนีบไฮดรอลิค คีมย้ำสายไฟ คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิค crimping tool ย้ำได้หลายขนาด 70mm - 1000mm รุ่น YQK-400YQK-300,YQK-120,CO-500,CO-630,CO-1000สำหรับย้ำหางปลาเปลือย พร้อม ดายส์หกเหลี่ยม และเครื่องมือไฮดรอลิค เครื่องมือไฮดรอลิกอื่นๆเรายินดีรับผู้แทนจำหน่ายและเราพร้อมให้ราคาและเงื่อนไขพิเศษ
HYDRAULIC CRIMPING
HAND CRIMPING TOOLS
HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
BATTERY HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
ELECTRIC HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
HYDRAULIC CRIMPING DIE
HAND CRIMPING TOOLS DIE
HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE
BATTERY HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE
ELECTRIC HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE
SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING
SEPARABLE HAND CRIMPING TOOLS
SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
SEPARABLE BATTERY HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
SEPARABLE ELECTRIC HYDRAULIC CRIMPING TOOLS
SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING DIE
SEPARABLE HAND CRIMPING TOOLS DIE
SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE
SEPARABLE BATTERY HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE
SEPARABLE ELECTRIC HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE
คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิก
คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค
คีมย้ำหางปลาชนิดใช้แรงมือ
คีมย้ำหางปลาแบตเตอรี่
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดใช้ หัวดาย
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดใช้แบตเตอรี่
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดใช้ไฟฟ้า
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดใช้ หัวดาย
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดใช้แบตเตอรี่
คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดใช้ไฟฟ้า
คีมย้ำสายไฟฟ้าไฮดรอลิก
คีมย้ำสายไฟฟ้าไฮดรอลิค
คีมย้ำสายไฟฟ้าชนิดใช้แรงมือ
คีมย้ำสายไฟฟ้าแบตเตอรี่
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดใช้แบตเตอรี่
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดใช้ไฟฟ้า
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดใช้แบตเตอรี่
คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดใช้ไฟฟ้า
คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก
คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิค
คีมย้ำสายไฟชนิดใช้แรงมือ
คีมย้ำสายไฟแบตเตอรี่
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิก ชนิดใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิก ชนิดใช้แบตเตอรี่
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิก ชนิดใช้ไฟฟ้า
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิค ชนิดใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิค ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิค ชนิดใช้แบตเตอรี่
คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิค ชนิดใช้ไฟฟ้า
HHY-120A : HYDRAULIC CRIMPING 10 TON ,DIE SIZE 10,16,25,35,50,70,95,120 mm. ,HEXAGONAL TYPE
HHY-120A : HAND CRIMPING TOOLS 10 TON ,DIE SIZE 10,16,25,35,50,70,95,120 mm. ,HEXAGONAL TYPE
HHY-120A : HYDRAULIC CRIMPING TOOLS 10 TON ,DIE SIZE 10,16,25,35,50,70,95,120 mm. ,HEXAGONAL TYPE
HHY-120A : HYDRAULIC CRIMPING DIE 10 TON ,DIE SIZE 10,16,25,35,50,70,95,120 mm. ,HEXAGONAL TYPE
HHY-120A : HAND CRIMPING TOOLS DIE 10 TON ,DIE SIZE 10,16,25,35,50,70,95,120 mm. ,HEXAGONAL TYPE
HHY-120A : HYDRAULIC CRIMPING TOOLS DIE 10 TON ,DIE SIZE 10,16,25,35,50,70,95,120 mm. ,HEXAGONAL TYPE
HHY-120A : คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิก ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลาชนิดใช้แรงมือ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลาแบตเตอรี่ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดใช้แบตเตอรี่ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิก ชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดใช้แบตเตอรี่ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค ชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้าไฮดรอลิก ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้าไฮดรอลิค ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้าชนิดใช้แรงมือ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดใช้แบตเตอรี่ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิก ชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดไม่ต้องใช้ หัวดาย ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดใช้แบตเตอรี่ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟฟ้า ไฮดรอลิค ชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิค ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย้ำสายไฟชนิดใช้แรงมือ ขนาด 10 ตัน ,ขนาดหัวดาย 10,16,25,35,50,70,95,120 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม
HHY-120A : คีมย

3,700

ขายมือหนึ่ง

อ.เขตบางแคจ.กรุงเทพมหานคร
 • ccpmsales
 • เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร
 • 25 พ.ย. 2558 09:16 น.
 • เข้าชม: 1978ครั้ง
 • http://www.ccpmtools.com

หมายเลขประกาศ: 399122

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เพื่อการซื้อขายที่ปลอดภัยเเละสบายใจ ทีมงานเเนะนำให้หลีกเลี่ยงการโอนเงิน (ทุกกรณี) เเต่นัดเจอกันเพื่อเเลกเปลี่ยน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-119-5000 หรือ cs@kaidee.com

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

คุยกับผู้ขายโทรศัพท์กดเพื่อโทร 0847098121ขณะนี้เรากำลังทดสอบเพื่อพัฒนาระบบ คุณสามารถโทรเบอร์นี้ได้ภายใน 05:00 นาที เราจะโอนสายไปยังเจ้าของสินค้าโดยอัตโนมัติ เพิ่มเติมส่งเมลคุยกับผู้ขาย

เมนู