{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี อายุครบ๘๐ ปี สร้างปี 2536 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู