ขาย Nokia Lumia900 สีขาว 16Gb.

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขาย Nokia Lumia900 สีขาว 16Gb.

9,500 บาท

honey pot