วิทยุสื่อสาร CB 245 เครื่องแดง ไอคอม 3FGX  5 วัต ด่วน ๆ ถูก ๆ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

วิทยุสื่อสาร CB 245 เครื่องแดง ไอคอม 3FGX 5 วัต ด่วน ๆ ถูก ๆ

1,700 บาท

ปิด เราจะปรับปรุงระบบในว้นที่ 7 ก.ค. จึงไม่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 1:00 – 1:30 น. (ตีหนึ่ง - ตีหนึ่งครึ่ง) ขออภัยในความไม่สะดวก
honey pot