เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

70,000 บาท

honey pot