ขายกล้าพันธุ์ ไผ่ตงลืมแล้ง,ไผ่กิมซุ่ง,ไผ่หม่าจู, ไผ่ซางนวล,ไผ่ดำ,ไผ่หก, ไผ่จีนปักกิ่ง, ไผ่ไจแอ้นท์ โทร. 086-8896650

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายกล้าพันธุ์ ไผ่ตงลืมแล้ง,ไผ่กิมซุ่ง,ไผ่หม่าจู, ไผ่ซางนวล,ไผ่ดำ,ไผ่หก, ไผ่จีนปักกิ่ง, ไผ่ไจแอ้นท์ โทร. 086-8896650

0 บาท

honey pot